Aktivitetstilbud

Alt efter hvilke interesser beboerne har, vil der være mulighed for aktiviteter på Centret såvel som uden for centret. Det kan f.eks. være ridning, svømning, besøg i Snozelhus m.m.