Autisme, hvad betyder det?

Autisme er en fællesbetegnelse for en række psykologiske udviklingsforstyrrelser, og man bruger Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) som fællesbetegnelse for disse forskellige diagnoser. Symptomerne på disse udviklingsforstyrrelser er kendetegnet ved at de giver store udfordringer for den unges evner til socialt samspil, kontakt og kommunikation med omverden. Vanskelighederne hænger sammen med en nedsat evne til at […]

Unge med Autisme

Autismespektret er bredt – og dermed er unge med autisme en bred gruppe med store forskelle på sociale og kommunikative ressourcer. De oplever og møder deres udfordringer på forskellige måder, men uanset om man som ung med autisme har talesprog eller ej, har man ret til at være hovedperson i eget liv med muligheder for […]