Pædagogisk praksis

På Guldborgsund Autismecenter arbejder vi ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme. Det gør vi i kombination med andre metoder, der er evidens og viden om fungerer, i forhold til at understøtte børn og unge med ASF.

Det er afgørende for os at skabe et miljø, hvor de børn og unge der bor på centret, kan skabe deres egne positive erfaringer, i forhold til at mestre eget liv. At de opnår læring, og får udbytte af samværet med andre unge. Dette sker gennem indsatsen på centret, hvor vi tager udgangspunkt i individet, og udviser engagement, omsorg, og støtte til den enkelte.

På Guldborgsund Autismecenter vægter vi relationen i fællesskabet højt, dette altid med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Her har beboerne mulighed for, at blive støttet, i forhold til at etablere og vedligeholde relationer i nogle hensigtsmæssige rammer. På Guldborgsund Autismecenter bliver man en del af et fællesskab, hvor man kan deltage og bidrage i lige præcis det omfang og format man ønsker.

Vi tilbyder personaledækning fra uddannet pædagogisk personale, og støtten gradueres efter de støttebehov som centres indskrevne børn og unge har. Indskrivning finder sted efter differentierede takster.

 

Guldborgsund autismecenter modtager ekstern supervision til neuropsykologisk testning og efterfølgende neuropædagogisk tilrettelæggelse af:

Kim Rune Hansen, neuropsykolog fra Neuropraxis i Næstved.

Anita Holm, specialpædagogisk konsulent.

Runa Semou, familieterapeut.

”VORES AMBITION ER AT SKABE ET MILJØ HVOR DE BØRN OG UNGE SOM BOR HER OPLEVER AT
DE ER UNIKKE OG HVOR DEN PÆDAGOGISKE INDSATS ER TILPASSET NETOP DEN ENKELTES BEHOV”

Forstander Per Kløvborg Raith