Til forældre og pårørende

Samarbejde med forældre og pårørende

Autismecenter Guldborgsund ønsker et samarbejde med pårørende, der bygger på dialog, gensidig respekt og forståelse for hinanden. Vi opfatter pårørende som en ressource og som en vigtig kilde til viden om de unge. Vi prioriterer at have et godt samarbejde med pårørende, både når det går godt og når noget er svært.

Som udgangspunkt aftales en ugentligt kontakt, hvor pårørende og kontaktpædagogen udveksler relevante informationer.

Samarbejdet med pårørende tager udgangspunkt i den enkelte unges og pårørendes behov og ønsker. Inddragelse af pårørende sker efter dialog og ønsker hos både de unge og pårørende. Hvor det er relevant deltager pårørende i gennemgangen af borgerens plan og mål på “handleplan-møder” -“status-møder” og “UU-møder” sammen med den kommunale sagsbehandler, medarbejdere, og afdelingsleder, samt uddannelsevejleder efter behov.

På Autismecenter Guldborgsund lægger vi vægt på at have et miljø, hvor pårørende føler sig velkomne. Det er dog bedst for de unge, at besøgene bliver aftalt i forvejen. Som pårørende er du også velkommen til at aftale et møde/en samtale efter behov.

Hvem er pårørende?

De unges pårørende er personer, der har et nært forhold til dem. Det vil oftest være familie som forældre og søskende. Pårørende kan også være én, der ikke er i familie, men har et nært forhold til den unge.

Arrangementer med pårørende

Autismecenter Guldborgsund har faste årlige traditioner for arrangementer med pårørende.

”VORES AMBITION ER AT SKABE ET MILJØ HVOR DE BØRN OG UNGE SOM BOR HER OPLEVER AT
DE ER UNIKKE OG HVOR DEN PÆDAGOGISKE INDSATS ER TILPASSET NETOP DEN ENKELTES BEHOV”