Til sagsbehandler

Centeret bodel drives efter servicelovens § 66, 1-6 for børn og § 107 for unge over 18 år.

De unge på centeret har et differentieret støttebehov, og derfor har centeret takstdifferentiering som afspejler de unges funktionsniveau for at tilgode se deres støttebehov.

For unge over 18 år tages afsæt i VUM modellen for vi fået fælles og klart billede af borgens behov, og hvordan der specifikt arbejdes med dette.

Dette forudsætter, at den visiterende myndighed har fokus på denne anvendelse af VUM i forhold til visitering og målfastsættelse af borgen. Desuden vil det være nødvendigt at den unges indplacering i takstgruppe tages op til revurdering ved handleplansmøder.

 

For unge u. 18 år tages der afsæt i det uddybende materiale som visitationen fremsender, og det danner grundlag for målfastsættelse og takstindplacering.

Takster 2020:

Lav u. 18 år pr. dag kr. 2.182
Lav o. 18 år pr. dag kr. 2.033
Middel u. 18 år pr. dag kr. 3.332
Middel o. 18 år pr. dag kr. 3.181
Høj u. 18 år pr. dag kr. 3.855
Høj o. 18 år pr. dag kr. 3.695

 

”VORES AMBITION ER AT SKABE ET MILJØ HVOR DE BØRN OG UNGE SOM BOR HER OPLEVER AT
DE ER UNIKKE OG HVOR DEN PÆDAGOGISKE INDSATS ER TILPASSET NETOP DEN ENKELTES BEHOV”

Forstander Per Kløvborg Raith