Undervisning

I dagtimerne er der mulighed for folkeskole-undervisning tilpasset ASF, for børn og unge der er i den undervisningspligtige alder. Dette sker i tæt samarbejde med Guldborgsund Kommunes Center for Børn & Læring.

For unge der er i målgruppen for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), sker dette i tæt samarbejde med STU Guldborgsund. og Marie Grubbe STU.

Der tilbydes også aktivitet og samværstilbud jf. servicelovens § 104 både internt og eksternt.

Yderligere aktivitetstilbud, eller beskyttet beskæftigelse, vil være mulige i kommunale eller private tilbud.