Undervisning

I dagtimerne er der mulighed for folkeskole-undervisning tilpasset ASF, for børn og unge der er i den undervisningspligtige alder. Dette sker i tæt samarbejde med Guldborgsund Kommunes Center for Børn & Læring.

For unge der er i målgruppen for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), sker dette i tæt samarbejde med STU Guldborgsund og Marie Grubbe STU.

Der tilbydes også aktivitet og samværstilbud jf. servicelovens § 104 både internt og eksternt.

Yderligere aktivitetstilbud, eller beskyttet beskæftigelse, vil være mulige i kommunale eller private tilbud.

 

”VORES AMBITION ER AT SKABE ET MILJØ HVOR DE BØRN OG UNGE SOM BOR HER OPLEVER AT
DE ER UNIKKE OG HVOR DEN PÆDAGOGISKE INDSATS ER TILPASSET NETOP DEN ENKELTES BEHOV”