Autismespektret er bredt – og dermed er unge med autisme en bred gruppe med store forskelle på sociale og kommunikative ressourcer. De oplever og møder deres udfordringer på forskellige måder, men uanset om man som ung med autisme har talesprog eller ej, har man ret til at være hovedperson i eget liv med muligheder for at træffe valg på egne vegne.

Ungdommen er en fase med stor udvikling og forandring. Det er en periode med mange betydningsfulde valg, der kan være svære at forholde sig til, når man har svært ved at forestille sig fremtiden.

I ungdommen bliver fundamentet for voksenlivet lagt. De unge skal navigere mellem mange skift i omgivelser, regler og sociale konventioner og relationer. Overgangen fra barn til voksen er en brydningsfuld periode, der kræver overblik, involvering og vedholdenhed.

Krav og forventninger i ungdomslivet udfordrer de fleste unge. Hvis der også er tale om vanskeligheder med forestillingsevne, fleksibilitet og kommunikation, opleves udfordringerne måske som uoverkommelige.

Mange unge med autisme vil rigtig gerne have venner og en kæreste, men de kan have svært ved det. Derfor er det vigtigt, at voksne og professionelle omkring de unge har viden om de særlige problemstillinger, der knytter sig til vanskeligheder med autisme og livet som ung.

De voksne skal være opmærksomme på de situationer, som kan være særligt udfordrende, og som unge med autisme kan være særligt sårbare overfor.

kilde: Socialstyrelsen